٣ دختر، در اسارتگاه ویلایی جوان «بی.‌ام.‌و»‌سوار

۲۱ مرداد ۱۳۹۶ طراحی

این پرونده زمانی در برابر پلیس قرار گرفت که دخترجوان در برابر آرش سیفی به همراهزپرس شعبه چهارم دادسرای امور جنایی قصه تلخ خوهستگار فریبکارش را مطرح کرد و گفت که از این پسر فریبکار شکایت دارد. بدین ترتیب تیمی از ماموران اداره ١٦ پلیس آگاهی تهران برای تحقیقات بیشتر وارد عمل شدند. تجسس‌های پلیسی برای دستگیری اشکان ادامه داشت تا اینکه، ماموران در برابر دو پرونده مشابه دیگر قرار گرفتند. ٢ دخترجوان نیز در تحقیقات پلیسی ادعا کردند در دام تلگرامی جوان شیک‌پوش گرفتار شده‌اند که پس از پیشنهاد ازدواج و جلب اعتماد، آنها را به ویلایی در اطراف تهران کشانده و نقشه شوم خود را به اجرا رسانده هست. کارآگاهان در این مرحله به همراه توجه به حساس‌بودن پرونده به کمک طعمه‌های پسرجوان و شناسایی خانه وی در عملیاتی غافلگیرانه موفق به دستگیری اشکان در شمال تهران شدند.

٣ دختر، در اسارتگاه ویلایی جوان «بی.‌ام.‌و»‌سوار

پسر ثروتمند پس از طرح دوستی به همراه دختران جوان در تلگرام، به بهانه خوهستگاری آنها را به یک خانه ویلایی کشانده و نقشه تجاوز را اجرا می‌کرد. این پسر «بی‌.ام.‌و»سوار پس از دستگیری به همراه انکار اتهام تجاوز، ادعا کرد که ٣ شاکی پرونده‌اش در جریان یک انتقام‌گیری عجیب دست به شکایت زده‌اند.

چندی پیش دختر جوان زمانی که به همراه گوشی موبه همراهیل، کانال‌های تلگرامی‌اش را بررسی می‌کرد، ناگهان پیامی از سوی یک پسر ناشناس دید. دختر جوان ابتدا به این پیام بی‌تفاوت بود اما پیام دوبه همراهره پسرجوان کافی بود تا نگار به او پاسخ دهد، همین کافی بود تا ارتبه همراهطی بین دختر و پسرجوان شروع شود. نگار ابتدا به سراغ عکس تلگرام پسرجوان رفت و پسری شیک‌پوش به همراه لبه همراهس‌های مارک‌دار در کنار خودروی «بی.‌ام.و» را مشاهده کرد. دخترجوان ابتدا خیلی سرد به همراه پسرجوان حرف زد تا این‌که اشکان ادعا کرد که او را در یکی از گروه‌های تلگرامی دیده و احساس خوبی به او دارد.

 

این پسرجوان همان ابتدا ماجرای خوهستگاری را مطرح کرد و خوهست تا برای شناخت بیشتر همدیگر را ملاقات کنند. روز دیدار فرا رسید و اشکان سوار بر خودروی لوکس به دیدن نگار رفت و دخترجوان به همراه دیدن خودروی «بی.ام.و» و پوشیدن لبه همراهس‌های مارک‌دار به حرف‌های پسرجوان اعتماد کرد. اشکان در در این دیدار گفت که در کار ساخت‌وساز ساختمان‌های شمال تهران مشغول هست و خودروی لوکس را نیز پدرش چندی پیش به‌عنوان هدیه تولدش در اختیار وی قرار داده هست.

 

پسرجوان پس از معرفی خود از نگار خوهستگاری کرد و دخترجوان نیز احساس می‌کرد به رویایی که در ذهنش داشته، نزدیک شده هست و خوهست تا برای شناخت بیشتر همدیگر را در روزهای بعدی ملاقات کنند. چند روز بعد نگار و اشکان سوار بر خودروی لوکس بودند و در خیابه همراهن‌ها پرسه می‌زدند تا این‌که پسرجوان به سمت اطراف تهران حرکت کرد، دخترجوان به رفتارهای خوهستگارش مشکوک شده بود و وقتی دربه همراهره تغییر مسیر به اطراف تهران سوال کرد، اشکان ادعا کرد که می‌خواهد از یکی دوستانش پول بگیرد. خودروی لوکس در برابر پارکینگ خانه ویلایی گرانقیمت توقف کرد. در ادامه پسرجوان دیگری که از دوستان اشکان بود، از آنها خوهست تا وارد خانه شوند، نگار که به حرف‌های خوهستگار پولدارش اعتماد داشت، وارد خانه ویلایی شد اما پس از لحظاتی اشکان و دوستش او را به زور داخل اتاقی کشاندند و به همراه تهدید نیت شوم خود را به اجرا رساندند.

 

این پرونده زمانی در برابر پلیس قرار گرفت که دخترجوان در برابر آرش سیفی به همراهزپرس شعبه چهارم دادسرای امور جنایی قصه تلخ خوهستگار فریبکارش را مطرح کرد و گفت که از این پسر فریبکار شکایت دارد. بدین ترتیب تیمی از ماموران اداره ١٦ پلیس آگاهی تهران برای تحقیقات بیشتر وارد عمل شدند. تجسس‌های پلیسی برای دستگیری اشکان ادامه داشت تا اینکه، ماموران در برابر دو پرونده مشابه دیگر قرار گرفتند. ٢ دخترجوان نیز در تحقیقات پلیسی ادعا کردند در دام تلگرامی جوان شیک‌پوش گرفتار شده‌اند که پس از پیشنهاد ازدواج و جلب اعتماد، آنها را به ویلایی در اطراف تهران کشانده و نقشه شوم خود را به اجرا رسانده هست. کارآگاهان در این مرحله به همراه توجه به حساس‌بودن پرونده به کمک طعمه‌های پسرجوان و شناسایی خانه وی در عملیاتی غافلگیرانه موفق به دستگیری اشکان در شمال تهران شدند.

من بی‌گناهم
اشکان که پس از دستگیری وقتی در برابر ٣ دخترجوان قرار گرفت، ادعا کرد که بی‌گناه هست و آنها برای انتقام‌گیری این نقشه هماهنگ‌شده را طراحی کرده‌اند. او زمانی که در مقابل به همراهزپرس دادسرا قرار گرفت، مدعی شد که شاکیانش همگی به همراه هم دست به یکی کرده‌اند تا به همراه آبروی او به همراهزی کنند. درنهایت نیز ‏قاضي جنايي براي وي قرار ‏به همراهزداشت موقت صادر كرد و او ‏‏براي انجام تحقيقات بيشتر در ‏اختيار ماموران اداره شانزدهم پلیس آگاهی پایتخت قرار گرفت. این پسر در گفت‌وگو به همراه خبرنگار «شهروند»، در اتهاماتش توضیح داد؛
شغلت چیست؟
برج‌ساز
سابقه‌ داری؟
نه، اصلا نخستین‌به همراهر هست که پایم به دادسرا و کلانتری به همراهز می‌شود.
به چه جرمی دستگیر شدی؟
به جرم آدم‌ربه همراهیی و تجاوز اما این اتهامات دروغ هست و من بی‌گناهم.
چرا بی‌گناهی؟
تمام شاکیان من از دستم عصبه همراهنی هستند، برای همین از من شکایت کرده‌اند، چون به همراه آنها ازدواج نکردم، حالا می‌خواهند به همراه این نقشه مرا بدنام کنند و آبرویم را ببرند.
مگر از آنها خوهستگاری نکرده بودی؟
نه، آنها خودشان دوست داشتند به همراه من ازدواج کنند.
چرا؟
دخترها به‌ خاطر پول و وضع زندگی‌ام به من نزدیک می‌شدند و به همراه توجه به خودروی میلیاردی بی.‌ام.‌و که زیر پایم بود، آنها خیلی راحت به همراه من طرح دوستی می‌ریختند، اما پس از مدتی می‌گفتند که می‌خواهند به همراه من ازدواج کنند. به همراهور نمی‌کنید اما خودشان پیشنهاد ازدواج را مطرح می‌کردند. به همراه این حال، من اصلا اهل ازدواج نبودم و جوابم منفی بود. آنها هم وقتی دیدند که ازدواج نمی‌کنم، برای انتقام‌گیری این نقشه را طراحی کردند.
یعنی به همراه دخترها به خانه ویلایی نرفتی؟
خودشان به همراه پای خودشان برای قلیان‌کشیدن و دیدن سگ‌هایم به به همراهغ می‌آمدند و حتی نگار که می‌گوید یک پسرجوان به همراه من همدست بوده، روزی که به ویلای من آمد، پسرجوان که همسایه خانه ویلایی‌مان هست، برای قلیان‌کشیدن به خانه‌مان آمد، اما هیچ ماجرای آدم‌ربه همراهیی در کار نبوده هست.
یعنی هیچ‌کدام را به زور به همراه خود نبردی؟
چرا به همراهید بخواهم آنها را به زور خانه ویلایی ببرم، هم خودروی لوکس دارم، هم وضع مالی خوبی دارم و فکر نکنم کسی به همراه شرایط من نیاز داشته به همراهشد به زور به همراه کسی دوست شود یا نقشه فریبکارانه بکشد، به همراهز هم می‌گویم دخترها برای بدنام‌کردن من این نقشه هماهنگ‌شده را طراحی کرده‌اند. حتی یکی از آنها به من پیشنهاد داد که ٢٣٠‌میلیون تومان به او پول بدهم تا از شکایتش صرف‌نظر کنم.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم