ویدیو/ رانش زمین در «چوار» ایلام و فرورفتن ۵ ساختمان

۲۴ آبان ۱۳۹۶ طراحی

در بخش چوار ایلام به دلیل رانش زمین ۵ به همراهب ساختمان در دل زمین فرو رفت.

 

 

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم