هشدار نسبت به عوارض هستفاده از لنزهای اجاره ای

۱۴ آذر ۱۳۹۶ طراحی

یک متخصص چشم گفت: افراد بسیاری به دلیل هستفاده از لنزهای اجاره ای شبه همراهنه به اورژانس بیمارستان ها مراجعه می کنند که در مواردی بیمار را بستری و گاهی نیز مجبور به تخلیه چشم او شده ایم.

یک متخصص چشم گفت: افراد بسیاری به دلیل هستفاده از لنزهای اجاره ای شبه همراهنه به اورژانس بیمارستان ها مراجعه می کنند که در مواردی بیمار را بستری و گاهی نیز مجبور به تخلیه چشم او شده ایم.

هشدار نسبت به عوارض هستفاده از لنزهای اجاره ای

امین الله نیک اقبه همراهلی متخصص چشم و عضو هیات مدیره انجمن چشم پزشکی ایران در حاشیه بیست و هفتمین کنگره چشم پزشکی ایران در خصوص لنزهای اجاره ای گفت: چشم یک عضو حساس در بدن هست که محافظت خاص و خطرپذیری به همراهلایی دارد. وی افزود: هستفاده از لنزهای زیبه همراهیی سبب آسیب های زیادی به چشم می شود ممکن هست دست یا لنز فرد آلوده به همراهشد و یا در اکثر موارد لنز مناسب چشم فرد نبه همراهشد و چون تغذیه چشم توسط اشک و حرکت چشم تامین می شود، لنز سبب فاصله بین این دو می شود و احتمال آسیب را به همراهلا می برد.

نیک اقبه همراهلی تصریح کرد: اگر فردی به هر دلیلی تصمیم به هستفاده از لنز داشت حتما می به همراهیست به چشم پزشک مراجعه کند تا وضعیت چشم فرد مورد بررسی قرار گیرد و بعد اجازه هستفاده از لنز به فرد داده شود. این متخصص چشم اظهار کرد: لنز را به همراهید در ساعت بیداری هستفاده کرد و به محض اینکه چشم قرمز شد حتما لنز را برداشته و به پزشک مراجعه کنید.

وی بیان کرد: بسیاری از افرادی که بعد از هستفاده از لنز دچار آسیب می شوند زیر نظر افراد غیرمتخصص اقدام به انجام این کار کرده اند. اپتومتریست ها نیز زیر نظر پزشک می توانند لنز را برای شخص تجویز کنند و در این صورت هم می به همراهیست چشم توسط پزشک معاینه و کنترل شود. این هستاد دانشگاه گفت: هستفاده از لنزهای اجاره ای و بدون تجویز پزشک، بسیاری را دچارمشکل کرده هست افراد بسیار زیادی به این دلیل شبه همراهنه به اورژانس های بیمارستان مراجعه می کنند در مواردی بیمار را بستری و حتی گاهی مجبور به تخلیه چشم او نیز شده ایم. این افراد معمولا لنزها را از سوپرمارکت ها و یا آرایشگاه ها خریداری و هستفاده کرده اند.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم