ثبت شرکت در کیش

۲۶ فروردین ۱۳۹۷ طراحی

 ثبت شرکت در کیش

همانگونه که می دانید ثبت شرکت در کیش یکی از بهترین راهکارها به منظور سرمایه گذاری دراز مدت جهت انجام امور تجاری و همچنین داد وستد میبه همراهشد. در مناطق آزاد نیز همانند سایر نقاط کشور( سرزمین اصلی) می توان کلیه شرکت ها از قبیل سهامی خاص و مسئولیت محدود و تضامنی و …. را براساس قانون منطقه مورد نظر به ثبت رساند. از مناطق آزاد می توان از منطقه آزاد : کیش ، قشم ،ارس ، انزلی ، که بخش اعظمی از سیستم تجاری و به همراهزرگانی شرکت ها را دارا می به همراهشند یاد کرد.

ثبت شرکت در منطقه آزاد ( ثبت شرکت در کیش )

ثبت شرکت در منطقه آزاد دارای مزایای فراوانی هست که موجب علاقه سرمایه داران داخلی و خارجی به این گونه مناطق شده هست.بهره مندی از معافیت مالیاتی ۱۵ ساله از تاریخ ثبت شرکت در منطقه صرفا درشعاع منطقه ، نقل و انتقال ارز به صورت آزادانه ، ورود و خروج اتبه همراهع غیرایرانی بدون دریافت روادید ، نداشتن مالیات برای انجام کلیه معاملات و خدمات مربوطه ، آزادی ورود کالا به همراهتوجه به قانون منطقه فوق و دیگر مزایا بر طبق بخشنامه منطقه مورد نظر می به همراهشد.

مهمترین نکات جهت ثبت شرکت در کیش یا دیگر مناطق آزاد عدم پرداخت مالیات سرمایه و همچنین مالیات نقل و انتقال برای شرکت های به همراه سرمایه به همراهلا می به همراهشد .

هستفاده و صدور مجوز فعالیت اقتصادی پس از ثبت شرکت در منطقه آزاد کیش موجب می شود که داد و ستد و انجام امور به همراهزرگانی و حقوقی در این منطقه بر اساس ضوابط منطقه شکل گرفته و سوء هستفاده احتمالی و غیر رقابتی درمنطقه کاهش یابد.به منظور ثبت شرکت در کیش مدارکی از قبیل کپی شناسنامه و کپی کارت ملی برابر اصل لازم بوده و همچنین می به همراهیست مکانی جهت هستقرار مرکز اصلی شرکت وجود داشته به همراهشد.اما در مواردی می توان از صندوق پستی موقتا تا تشکیل و تاسیس کامل شرکت هستفاده نمود.

به منظور ثبت شرکت در کیش و همچنین راه اندازی شعبه شرکت در خارج از منطقه می به همراهیست مجوزهای لازم از مدیریت به همراهزرگانی منطقه دریافت گردد. جهت ثبت شرکت چند ملیتی و یا ثبت شرکت در کیش به همراه ۱۰۰% اعضای خارجی می توان ضمن حضور در کیش و دریافت مجوز لازم موسسه حقوقی به ثبت کریم خان مراجعه نموده و مراحل ثبت را تمام و کمال به این موسسه واگذار نماییم.

هزینه های ثبت شرکت در کیش بر اساس تعرفه موجود و همچنین دستمزد وکیل و هزینه های جاری می به همراهشد که بر اساس تعرفه موسسه مربوطه دریافت می شود.در حقیقت ثبت شرکت در کیش یکی از فرصت های بسیار مناسب برای سرمایه گذاران و فرصتهای سرمایه گذاری دراین گونه مناطق می به همراهشد که به نسبت ثبت در مناطق اصلی شامل هزینه به همراهلاتر اما به همراه بهره وری و به همراهزده بسیار بیشتری می به همراهشد.

مزایای سرمایه گذاری و ثبت شرکت در کیش :

۱- معافیت مالیاتی ۱۵ ساله از تاریخ بهره برداری برای فعالیت اقتصادی بعد از ثبت شرکت در کیش

۲- عدم نیاز به روادید برای ورود وخروج خارجیان بعد از ثبت شرکت در کیش

۳- آزادی کامل خروج ارز بعد از ثبت شرکت در کیش

۴- افزایش انعطاف پذیری عملیات به همراهنکی پس از ثبت شرکت در کیش

۵- تضمین حقوق قانونی سرمایه گذاران خارجی پس از ثبت شرکت در کیش

۶- عدم محدودیت برای سرمایه گذاری و مشارکت خارجی بعد از ثبت شرکت در کیش

۷- سرعت عمل در انجام امور اداری بعد از ثبت شرکت در کیش

۸- انتقال آسان سرمایه داخل ، خارج و سایر مناطق آزاد ایران بعد از ثبت شرکت در کیش

۹- معافیت از عوارض گمرکی و سود به همراهزرگانی برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی و تولیدی صنایع کیش

۱۰- امکان سرمایه گذاری خارجی بدون مشارکت ایرانی بعد از ثبت شرکت در کیش

۱۱- امکان خرید و فروش و اجاره زمین برای سرمایه گذاران داخلی و اجاره زمین به سرمایه گذاران ایرانی و خارجی بعد از ثبت شرکت در کیش

۱۲- عدم محدودیت خرید و فروش و تبدیل ارز بعد از ثبت شرکت در کیش

۱۳- انجام کلیه معاملات و نقل و انتقال ارزی در منطقه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بعد از ثبت شرکت در کیش

۱۴- ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی توسط سازمان منطقه آزاد بعد از ثبت شرکت در کیش

۱۵- آزادی ورود هرنوع کالا به هستثنای کالاهای مغایر به همراه شرع اسلام یا قوانین خاص مربوط به مناطق آزاد .

۱۶- ترانزیت و صادرات مجدد کالاهای خارجی به همراه حداقل تشریفات بعد از ثبت شرکت در کیش

۱۷- صدور کالاهای تولید شده در منطقه به خارج از کشور یا سایر مناطق آزاد به همراه حداقل تشریفات بعد از ثبت شرکت در کیش

۱۸- صدور کالاهای تولید شده به همراه رعایت قوانین ارزش افزوده به داخل کشور بعد از ثبت شرکت در کیش

۱۹- تعیین ضوابط حاکم بر روابط بین کارگر و کارفرما طبق قراردادهای صورت گرفته بعد از ثبت شرکت در کیش شرکتهای مسئولیت محدود و سهامی خاص در کیش که انجام امور ترخیص کالا و امور واردات و صادرات و حق العمل کاری را دارند. به همراه امتیاز ۱۵ سال معافیت مالیاتی مشروط بر آنکه در محدوده جزیره کیش فعالیت می کنند میتوانند شرکت خود را به همراه توجه به مدارک مورد نیاز ذیل ثبت نمایند:

مدارک مورد نیاز ثبت شرکت مسئولیت محدود در کیش

    دو نسخه شرکتنامه (شرکت نامه های مذکور تکمیل شده و توسط تمامی شرکا به امضا رسیده به همراهشد)
    دو نسخه تقاضانامه
    دو نسخه اساسنامه
    دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسسین
    فتوکپی صفحه اول شناسنامه کلیه شرکا و مدیران شرکت (در صورتی که اشخاص ذکر شده دارای شخصیت حقوقی به همراهشند به جای فتوکپی شناسنامه ، آگهی روزنامه ارائه میشود)
    تقویم نامه سرمایه غیر نقدی توسط شرکا (در صورتی که تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقدی به همراهشد شرکت جهت دریافت مجوز معرفی خواهد شد)

مدارک مورد نیاز ثبت شرکت سهامی خاص در کیش

    دو نسخه اظهارنامه
    دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
    دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسسین
    فتوکپی صفحه اول شناسنامه کلیه مدیران و سهامداران و به همراهزرسان
    گواهی از یکی از به همراهنکهای جزیره کیش که حاکی از پرداخت لا اقل ۳۵% سرمایه به همراهشد

تغییرات و تصمیمات در ثبت شرکت های مناطق آزاد کیش
تمامی تغییرات و تصمیمات شرکت ها طی مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده و یا در جلسات هیأت مدیره به منظور ثبت تغییرات انجام می شود.
نکته : در صورتی که مجمع عمومی عادی در ۴ ماه اول پس از پایان سال مالی تشکیل شود «عادی سالیانه » و در ماههای دیگر «عادی به طور فوق العاده» نام دارد.

الف – اختیارات مجمع عمومی فوق العاده:
۱- افزایش یا کاهش سرمایه
۲- ایجاد تغییرات در مفاد اساسنامه مانند تغییرنام شرکت، تغییر موضوع فعالیت، تغییر آدرس، افزایش یا کاهش سرمایه،تبدیل سهام به به همراه نام و یا بی نام، افزایش یا کاهش تعداد مدیران شرکت، تغییر در حد نصاب لازم به منظور تشکیل مجامع و تمامی مواردی که طبق قانون تجارت می توان در اساسنامه آن ها را تغییر داد.
۳- انحلال شرکت

ب- اختیارات مجمع عمومی عادی :

موارد دیگری که در لیست اختیارات مجمع عمومی فوق العاده نیست رد صلاحیت مجمع عمومی عادی می به همراهشد که این موارد شامل : تعیین اعضاء هیئت مدیره ( اصلی و علی البدل) تعیین به همراهزرسین (اصلی و علی البدل) ، تصویب بیلان مالی، تعیین پاداش مدیران و … می به همراهشند.

بنابراین اگر قصد دارید در منطقه آزاد کیش ، شرکتی را به ثبت رسانید و یا ثبت برندداشته به همراهشید به همراه مراجعه به ثبت کریمخان می توانید بر اهداف خود جامه عمل بپوشانید.

منبع خبر : ویرلن

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم