تصاویر/ تخریب دوما

۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ طراحی

گروه طراحی| تصاویری از غوطه شرقی، پس از آنکه نیروهای سوری اعلام کردند، جنگجویان مخالف را در این منطقه شکست دادند. 

یک خیابه همراهن در دوما در نزدیکی دمشق. دو روز پس از آنکه سربه همراهزان سوریه شهر را آزاد کردند

یک خیابه همراهن در دوما در نزدیکی دمشق. دو روز پس از آنکه سربه همراهزان سوریه شهر را آزاد کردند

مقامات سوریه مواد غذایی را برای ساکنین دوما توزیع می کنند

مقامات سوریه مواد غذایی را برای ساکنین دوما توزیع می کنند

سربه همراهزان سوری از مسجد بزرگ قدیمی عبور می کنند

سربه همراهزان سوری از مسجد بزرگ قدیمی عبور می کنند

بخشی از یک دخمه تونل در غوطه شرقی که توسط جنگجویان شورشی هستفاده می شد.

بخشی از یک دخمه تونل در غوطه شرقی که توسط جنگجویان شورشی هستفاده می شد.

کودکان خارج از بخش یک تونل

کودکان خارج از بخش یک تونل

عبور یک مرد از یک ساختمان آسیب دیده و نگاه تاسف به همراهر به آوار

عبور یک مرد از یک ساختمان آسیب دیده و نگاه تاسف به همراهر به آوار

تخریب یک منزل مسکونی

تخریب یک منزل مسکونی

مرد جوانی که نان را در جیب خود قرار می دهد

مرد جوانی که نان را در جیب خود قرار می دهد

تصویر دلخراش مرد و دختری در خانه آسیب دیده

تصویر دلخراش مرد و دختری در خانه آسیب دیده

عبور سریع یک مرد از ساختمانی مخروب

عبور سریع یک مرد از ساختمانی مخروب

خمپاره های به جا مانده از گروه جیش الاسلام

خمپاره های به جا مانده از گروه جیش الاسلام

پسری که در میان آوار بر روی صندلی به آرامی لم داده هست

پسری که در میان آوار بر روی صندلی به آرامی لم داده هست

ارتش سوریه به محاصره دو ماهه پایان داد

ارتش سوریه به محاصره دو ماهه پایان داد

بخشی از موشکی که در خیابه همراهن جا مانده هست

بخشی از موشکی که در خیابه همراهن جا مانده هست

خودرویی که به علت انفجار نابود شده هست

خودرویی که به علت انفجار نابود شده هست

 

 منبع: گاردین

 

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم