تصاویر/”گوام”چطور تحت حاکمیت امریکا درآمد؟

۲۲ مرداد ۱۳۹۶ طراحی

این روزها نام “گوام” زیاد در رسانه ها برده می‌شود؛ کره شمالی در اوج تنش به همراه امریکا اعلام کرده این جزیره را هدف ۴ موشک قرار می‌دهد و در مقابل امریکا نیز تهدید کرده در این صورت کره شمالی را “پشیمان” خواهد کرد. بسیاری اکنون نگران آن هستند که این جزیره که زمانی در جنگ جهانی دوم محل نزاع میان قدرت ها بود نقطه شروع جنگ جهانی سوم شود.

گروه طراحی| این روزها نام “گوام” زیاد در رسانه ها برده می‌شود؛ کره شمالی در اوج تنش به همراه امریکا اعلام کرده این جزیره را هدف ۴ موشک قرار می‌دهد و در مقابل امریکا نیز تهدید کرده در این صورت کره شمالی را “پشیمان” خواهد کرد. بسیاری اکنون نگران آن هستند که این جزیره که زمانی در جنگ جهانی دوم محل نزاع میان قدرت ها بود نقطه شروع جنگ جهانی سوم شود.

به گزارش مجله تاریخ گروه طراحی، “گوام” که مساحت آن بیش از ۵۴۹ کیلومتر نیست و حدود ۱۶۰ هزار نفر جمعیت دارد، یکی از پایگاه های هستراتژیک آمریکا در اقیانوس آرام هست که از زمان جنگ جهانی دوم بخشی از نیروهای دریایی ارتش امریکا در آن مستقر هستند.

 اینکه این جزیره چطور جزو حاکمیت ایالات متحده به شمار می آید به پیمان موسوم به “پیمان پاریس” در پایان منازعات اسپانیا و امریکا در سال ۱۸۹۸ به همراهزمی گردد که بر اساس آن اسپانیا پذیرفت از مطالبه همراهت خود در کوبه همراه دست بکشد و  گوام را به آمریکا واگذار کند.

اما این همه ماجرا نیست چرا که در سال ۱۹۴۱ و در جریان جنگ جهانی دوم طی دو روز  ارتش امپراتوری ژاپن به این جزیره حمله کرد و آن را به تصرف خود درآورد. بعض روایات تاریخی می گوید ژاپن در مدت ۲ سال و نیم تصرف این جزیره دست به کشتار و شکنجه ساکنان زد و تلاش کرد فرهنگ ژاپنی را به آنها تحمیل کند. به همراه این حال در جولای سال ۱۹۴۴ امریکا در نبردی سرنوشت ساز توانست در عملیاتی مشترک به همراه نیروی دریای سلطنتی بریتانیا قوای ژاپنی را از جزیره بیرون کند و کنترل آن را در دست بگیرد. در تاریخ گوام این روز به نام “روز آزادی” لقب گرفته هست.  

از آن تاریخ امور سیاسی گوام توسط “دفتر امور جزایر” وزارت کشور آمریکا اداره می‌شود. همچنین مردم این جزیره شهروند ایالات متحده آمریکا به حساب می‌آیند گرچه خاک این جزیره متعلق به امریکا نیست. 

توپخانه نیروی دریایی ارتش امریکا در حال شلیک به مواضع نیروهای  ژاپنی در جزیره

توپخانه نیروی دریایی ارتش امریکا در حال شلیک به مواضع نیروهای ژاپنی در جزیره “گوام”. آگوست ۱۹۴۴

تصویری از قایق های امریکایی که در شروع حمله به

تصویری از قایق های امریکایی که در شروع حمله به “گوام” خود را به جزیره می رسانند. آگوست ۱۹۴۴

ناوهای امریکایی در نزدیکی جزیره

ناوهای امریکایی در نزدیکی جزیره “گوام”. جولای ۱۹۴۴

سربه همراهزان نیروی دریایی ارتش امریکا میان درختان پنهان شده و تدارک حمله غافلگیرانه به مواضع ژاپنی ها را می‌بینند. جولای 1944

سربه همراهزان نیروی دریایی ارتش امریکا میان درختان پنهان شده و تدارک حمله غافلگیرانه به مواضع ژاپنی ها را می‌بینند. جولای ۱۹۴۴

یک سربه همراهز نیروی دریایی سعی می کند به سربه همراهز مجروح در عملیات

یک سربه همراهز نیروی دریایی سعی می کند به سربه همراهز مجروح در عملیات “گوام” آب بدهد. جولای ۱۹۴۴

صحنه نبرد سربه همراهزان نیروی دریایی امریکا به همراه قوای ژاپن در گوام. جولای 1944

صحنه نبرد سربه همراهزان نیروی دریایی امریکا به همراه قوای ژاپن در گوام. جولای ۱۹۴۴

“سر بروس فریزی” فرمانده ناوگان دریایی بریتانیا در به همراهدزید از جزیره گوام. آگوست ۱۹۴۵

کشتی نیروی دریایی بریتانیا در حال پهلو گرفتن در بندر

کشتی نیروی دریایی بریتانیا در حال پهلو گرفتن در بندر “گوام” آگوست ۱۹۴۵

نزدیک شدن ناو دریایی ارتش بریتانیا به ساحل

نزدیک شدن ناو دریایی ارتش بریتانیا به ساحل “گوام”. آگوست ۱۹۴۵

سربه همراهران نیروی دریایی امریکا و انگلیس در پایگاه مشترک در گوام. آگوست 1945

سربه همراهران نیروی دریایی امریکا و انگلیس در پایگاه مشترک در گوام. آگوست ۱۹۴۵

“سر بروس فریزی” فرمانده ناوگان دریایی بریتانیا و دریاسالار “نیمیتز” فرمانده نیروی دریایی امریکا در اقیانوس آرام در به همراهشگاه افسران گوام. آگوست ۱۹۴۵

به همراهزدید

به همراهزدید “سر بروس فریزی” فرمانده ناوگان دریایی بریتانیا در اقیانوس آرام از پایگاه مشترک به همراه امریکایی ها در گوام. آگوست ۱۹۴۵

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم